Portret numerologiczny

„Wszystko jest liczbą”, powiedział Pitagoras i stworzył fundamenty numerologii. Liczby otaczają nas od początku. Dzień, miesiąc i rok naszego urodzenia nie są przypadkowe. To w nich zawarte są nasze wrodzone talenty i predyspozycje.
Data ślubu, różnica wieku pomiędzy partnerami czy rok założenia działalności lub zakupu domu również nie pozostają bez znaczenia. Numerologia karmiczna to całkowicie nowy system obliczeń i interpretacji, który nie ma odpowiedników w numerologii klasycznej. Został opracowany przez psychologa, dr Arzu Kabaruchinę i opiera się na matematyce, psychologii, fizyce kwantowej oraz wiedzy duchowej. Metoda ta dogłębnie odpowiada na pytania kim jest człowiek, jakie jest jego przeznaczenie i predyspozycje oraz jak powinien zarządzać swoim życiem, żeby wykorzystać swoje silne strony do osiągnięcia sukcesu.

Na czym więc to polega?
Każdy człowiek od urodzenia posiada swój kod numerologiczny, ustalany na podstawie daty urodzenia. W kodzie tym zapisany jest program karmiczny. Za pomocą numerologii karmicznej można zdekodować wszelkie informacje o człowieku, w tym mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe, psychiczne, skłonności do chorób oraz obliczyć drogę życia, która pokaże, w którą stronę najlepiej iść, żeby żyć zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Swoista mapa przeznaczenia, jaką można stworzyć dzięki numerologii karmicznej, pozwoli Ci wskazać kierunek i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Za pomocą metody dr Arzu Kabaruchiny poznasz siebie i lepiej poradzisz sobie z chorobami, nieprzyjemnościami,  lękami itd.

PEŁNY PORTRET NUMEROLOGICZNY

Pełny portret numerologiczny jest swoistą mapą przeznaczenia, która pokazuje Ci Twój wewnętrzny potencjał i możliwości, mocne i słabe strony, ale przede wszystkim Twój program karmiczny. Ukazuje, jakie zadania i lekcje czekają Ciebie w tym życiu oraz które ścieżki będą najlepsze, żeby bez problemu przejść przez swoją drogę życia. Analiza ta pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i wykorzystać Twoje wrodzone predyspozycje tak, aby osiągnąć sukces w każdej sferze życia. Co najważniejsze – taki portret robi się tylko raz w życiu.

Skontaktuj się

PARTNERSKI PORTRET NUMEROLOGICZNY

Pełny portret numerologiczny jest swoistą mapą przeznaczenia, która pokazuje Ci Twój wewnętrzny potencjał i możliwości, mocne i słabe strony, ale przede wszystkim Twój program karmiczny. Ukazuje, jakie zadania i lekcje czekają Ciebie w tym życiu oraz które ścieżki będą najlepsze, żeby bez problemu przejść przez swoją drogę życia. Analiza ta pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie i wykorzystać Twoje wrodzone predyspozycje tak, aby osiągnąć sukces w każdej sferze życia. Co najważniejsze – taki portret robi się tylko raz w życiu.

Dodatkowo, jeżeli pragniesz przekonać się, że współpraca z daną osobą będzie korzystna, polepszyć relacje ze swoim partnerem lub dzieckiem, czy też poznałaś kogoś wyjątkowego i chcesz zobaczyć czy związek z nim będzie dobrą decyzją, do swojego portretu numerologicznego dobierz analizę wibracji z wybraną osobą. Dzięki niej sprawdzisz wspólne powiązania i kanały energetyczne, warunkujące udane relacje oraz poznasz predyspozycje i możliwości wybranej osoby, które wykorzystasz przy współpracy.

Skontaktuj się

RODZINNY PORTRET NUMEROLOGICZNY

Rodziny portret numerologiczny jest swoistą mapą, pokazującą drogi do szczęścia i pomyślności w rodzinie. Ukazuje wrodzone predyspozycje i możliwości oraz silne i słabe strony wszystkich członków Twojej rodziny, ale przede wszystkim wskazuje na zadania i lekcje, jakie czekają Was w tym życiu oraz jak rozwiązać konflikty i problemy, które nierzadko pojawiają się w relacjach. Analiza ta pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie oraz najbliższe Ci osoby oraz wykorzystać wewnętrzny potencjał tak, żeby rodzina była zgodna, szczęśliwa i trwała. Co najważniejsze – taki portret robi się tylko raz w życiu.

Skontaktuj się

 PORTRET NUMEROLOGICZNY DLA DZIECKA

Portret numerologiczny dla dziecka jest swoistą mapą, pokazującą wrodzone predyspozycje i możliwości oraz silne i słabe strony Twojego dziecka, ale przede wszystkim wskazuje na zadania i lekcje, jakie czekają go w tym życiu oraz jak rozwijać jego naturalne zdolności i pozwolić mu cieszyć się życiem bez stresu.  Analiza ta pomoże Ci lepiej zrozumieć najbliższą Ci osobę i w przyszłości sprezentować jej portret.

Skontaktuj się

ANALIZA WIBRACJI Z WYBRANĄ OSOBĄ

Dobrze korelujące wibracje są kluczem do udanego związku i relacji biznesowej. Jeżeli pragniesz przekonać się, że współpraca z daną osobą będzie korzystna, polepszyć relacje ze swoim partnerem lub dzieckiem, czy też poznałaś kogoś wyjątkowego i chcesz zobaczyć czy związek z nim będzie dobrą decyzją, wybierz analizę wibracji z wybraną osobą. Dzięki niej sprawdzisz wspólne powiązania i kanały energetyczne, warunkujące udane relacje oraz poznasz predyspozycje i możliwości wybranej osoby, które wykorzystasz przy współpracy.

Skontaktuj się

BIZNESOWA ANALIZA NUMEROLOGICZNA

Dla kogo: Dla przedsiębiorców chcących polepszyć rentowność swojego biznesu, dla kompletujących zespół, dla menadżerów, chcących sprawdzić „zgranie” zespołu, dla HR-owców, szukających najlepszych pracowników.

Skontaktuj się